J.A Management Event Consulting AB (JAME Consulting) är ett mäss- och eventföretag. Företaget utgår från Örebro och ägs drivs av Joakim Andersson. Företaget besitter ett brett nätverk av kontakter och duktiga och pålitliga medarbetare med diverse olika kompetenser. Vårat motto är ”bygg relationer först, gör affärer sen”. Vi har varit och är en aktiv part i ett flertal olika projekt och verksamheter, ibland som ensam aktör och ibland i samverkan med andra parter.

Vi har mycket goda relationer med våra kunder där samarbete är ett nyckelord. Sedan starten har vi byggt upp ett stort kontaktnät av duktiga underlevernatörer. Idag arrangerar vi flera egna mässor runt om i hela mellansverige, hjälper till med festivaler och skapar events.

Här är några av de som vi har arbetat/samarbetat med.

Unilever Produktion AB (GB Glace)
LM Ericsson
Solbacka Konferensanläggning
Volvo Parts AB
Migrationsverket
ICA Kvantum Flen
Pax Electro Products AB
Forum Flen
Flens kommun
Flens Bostads AB
Katrineholms kommun
Föreningen Katrineholmsveckan
Svenska Statoil AB
Tjeders Industri AB
Arvika kommun
Lindesbergs kommun
Karlskoga Kommun
Degerfors kommun
Möckelnföretagen

Valdemarsviks kommun
Mjölby kommun
Mjölby Företagscentrum
Hotel Malmköping
 

Information om registerhantering (GDPR)

 

Omfattning

J.A Management Event Consulting AB (JAME Consulting) är ett mäss- och eventföretag. Företaget utgår från Örebro och ägs drivs av Joakim Andersson. För att ha kunna bedriva verksamhet i företaget behövs ett kundregister där viss personinformation finns. Dessa uppgifter sträcker sig till företagsnamn, mailadress, postadress  och telefonnummer. Register finns också på fakturaadresser på de företag som är kunder (ej potentiella kunder)

De register som enligt ovan beskrivs innefattar både nuvarande och potentiella kunder. Kontaktpersoner är de som har en officiell företrädarroll i företagen eller där annan kontaktperson anvisats av företaget.

Policy

J.A Management Event Consulting AB´s register med personinformation ska enbart innehålla sådan information som kan underlätta kontakt med och mellan företagen eller underlätta kompetensmässigt samarbete (företag, namn, telefonnummer, besöksadress, mailadress och befattning/tjänst/kompetens).

J.A Management Event Consulting AB ska eftersträva att ha så få register som möjligt och inga register annat än arbetskopior för aktuella projekt/aktiviteter. Rättning och uppdatering ska ske löpande men ses över minst en gång per år. Borttagning av information ska utan fördröjning ske vid dessa tillfällen så snart som kontaktuppgifterna inte längre är relevanta. J.A Management Event Consultings AB´s register får inte lämnas till tredje part. Den får endast användas av företaget själv.

 

Utsedd ansvarig är ägaren av företaget.

Frågor om register och begäran om borttagning från register skickas till info@jameconsulting.se.

J.A Management Event Consulting AB har följande register:

  • Register på utställare på de mässor som företaget arrangerar. Omfattar företagen och utsedda kontaktpersoner/Ägare (kontaktperson, mail och telefonnummer till kontaktperson samt företagets adress).
  • Utställarförteckningar på hemsida för respektive mässa. (Innehåller ingen personinformation utan länkar direkt till respektive företags hemsidor).
  • Sändlista för information till nuvarande och potentiella kunder samt andra intressenter. (detta sker dock inte för än samtycke har medgetts av kunden/den potentiella kunden via telefonkontakt). Innehåller namn, företag, mailadress och telefonnummer.
  • Lokala, tillfälliga register som stödjer projekt och samarbeten inom speciella områden.

 

Förutsättningar och regler för registren:

Information

Information om vår policy ska bifogas i mailutskick. Därefter kommuniceras informationen vid registrering av nya deltagare på sändlistor.

 

Hör gärna av er så kan vi berätta mer!

Med vänlig hälsning
Jocke Andersson

Nyheter

Forum Flen

2018-08-07 16:59:35

Är du företagare med verksamhet i mellersta Sörmland? Ta då en titt på Företagsföreningen Forum Flens hemsida. Ett nätverk med över 100 medlemmar.

Hösten 2018

2018-08-07 16:57:04

Nu är vi igång igen efter en härlig och varm sommar. Mässan Bostad Örebro återkommer i november. Planeringen inför nästa års mässor i Arvika och Lindesberg är nu också igång. Hör av dig vid intresse för bokning av monter.


Partners