Som mässutställare exponerar du dig för den lokala och regionala publiken. Du tar plats och visar att du och ditt företag är att räkna med i regionen.

Arvikamässan är evenemanget att vara på om man vill marknadsföra sig, träffa kunder och samarbetspartners samt sälja. Mässan är också en mötesplats och en folkfest. Det är här det händer den 27-28 april!

Klicka på länken för att ladda ner mässprospekt med mässkarta >>

Kontakta gärna oss med Dina frågor så hjälper vi Dig med Din monter. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt
Jocke Andersson 
| 0704-41 04 95 | info@jameconsulting.se 
Hasse Johansson | 0705-22 27 20 | hasse.johansson@prmedia.se 
Maria Spring | 0708-18 28 98 | maria.spring@prmedia.se